Sigfox og IoT-teknologien kan udnyttes indenfor mange forretningsområder og brancher. Lige fra overvågning af energiforbruget på en fabrik til overvågning og sporing af aktiver og værdier igennem hele forsyningskæden.

Der er uanede muligheder i forhold til sporing og sikring af ejendomme, værdier eller forsendelser. Det kunne også være overvågning af ingeniørudstyr eller kontrol af temperatur af fødevarer og medicin. Ydermere findes der løsninger, som kan monitorere vandrør og dermed forebygge vandskader.

Ligeledes kan du få brugbar information ud fra målinger på spænding, strømforbrug eller kemiske substanser.

En løsning med ”smart-knapper” kan med fordel bruges ved:

  • Optimering af indlevering og afhentning af pakkepost. Via en smartknap kan personalet registrere, at en pakke skal håndteres. En løsning, der samtidig effektiviserer pakkeomdelerens ruteplanlægning
  • Overvågning og registrering af kundetilfredshed
  • Automatisk genbestilling af madvarer og/eller andre forbrugsvarer

Implementeringen af IoT-løsninger kan være med til at spare industrier for væsentlige og unødvendige omkostninger.

Søger du en bestemt løsning, eller er du i tvivl om, hvorledes en af de beskrevne muligheder i dette afsnit kan være fordelagtig i forhold til din forretning eller erhverv, så kontakt os endelig på info@temp.iotdk.dk.