Sigfox-teknologien er en optimal løsning til brug indenfor både Miljø og Landbrug. Ved hjælp af sensorer kan man automatisere processer og følge sit landbrug fra ende til anden.

Med sensorerne kan man f.eks.:

  • Automatisere vandingssystemer til optimal dyrkelse af afgrøder,
  • Spore sine kvægs færden og tilstand
  • Måle ændringer i temperatur og luftfugtighed

…og meget meget mere.

Yderligere kan man følge sine varer og monitorere varernes tilstand og lokation under hele transporten. Dette er især vigtig for letfordærvelige fødevarer og sikring af dyrs velfærd.

Med Sigfox ’Internet of Things’ sensorer kan man også erstatte den manuelle monitorering af beholdningen i tanke og siloer. Ved at installere sensorer, kan man tegne et mere præcist billede af niveauet i realtid og ud fra faktabaseret data, planlægge forud og træffe beslutninger.

Andre muligheder kunne være administration af af kvæg. Med GPS-halsbånd er det muligt at spore og bevare overblikket over sin beholdning af kvæg, samtidig med at man sideløbende indsamler data og information om alt fra kvægets lokation til kropstemperatur. Dette kan være med til at reducere ineffektivitet og driftsomkkostninger samt forbedre helbred og sikkerhed af kvæg, heste, får, geder etc.

Ligeledes kan disse sporings-enheder også være med til at sikre landbrugsmaskiner, værktøj og andre aktiver i forbindelse med tyveri.

Søger du en bestemt løsning, eller er du i tvivl om, hvorledes en af de beskrevne muligheder i dette afsnit kan være fordelagtig i forhold til din forretning eller erhverv, så kontakt os endelig på info@temp.iotdk.dk.